• Реквізити для оплати Кредиту
 • Сертификаты и лицензии

   Загальна інформація про Кредитну Спілку «БЕБКО ФІНАНС»

  Повне найменування Кредитна Спілка «БЕБКО ФІНАНС»
  Ідентифікаційний код 37048996
  Місце знаходження (адреса) Код території за КОАТУУ 6510100000, 73000, Херсонська обл., м. Херсон, проспект Ушакова, будинок 48
  Перелік фінансових послуг, що надаються кредитною спілкою

  1) залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення;
  2) надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;

  Відомості про відокремлені підрозділи кредитної спілки відокремлені підрозділи відсутні
  Відомості про ліцензії та дозволи, видані кредитній спілки

  1) Свідоцтво про внесення Спілки до Державного реєстру фінансових установ КС № 920 ДКРРФПУ від 15.07.2010р,

  2) Безстрокова ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, розпорядження №469 від 02.03.2017 (Чинна)

  3) Безстрокова ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного іх повернення, розпорядження № 162 від 26.01.2017 (Чинна)

  Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування

  процедури санації кредитної спілки
  Справа про банкрутство не порушувалась.
  Рішення про ліквідацію кредитної спілки

  Рішення про ліквідацію кредитної спілки не приймалось

  Відомості про власників істотної участі (уу тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою)

  Відсутні

  Кількість акцій фінансової установи, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи перевищують п’ять відсотків

  Відсутні

  Інформація про кредитне посередництво

  Кредитна спілка не має та не виступає кредитним посередником

  Інформація, визначена частиною 2 статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"

  Інформація ст.12 ЗУ Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг(депозит)

  Інформація ст.12 ЗУ Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг(кредит)

  Ст. 9 Закону України "Про споживче кредитування" від 15.11.2016 Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит.
  Інформація визначена статтею 11 Закону Укпаїни про "Кредитні спілки" Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит.
  Скарги споживачів фінансових послуг приймаються за адресою 73000 Херсонська область, м. Херсон, проспект Ушакова, 48 .

  Інформація про склад органів управління   КС "БЕБКО ФІНАНС"

  Довідка про склад органів управління КС "БЕБКО ФІНАНС" від 19.07.21
  Інформація щодо співпраці з особами які надають супровідні послуги Правила співпраці з особами, які надають супровідні послуги, чинна з 14.07.21
  Кодекс Корпоративної етики КС Кодекс корпоративної етики, чинний з 14.07.21
  Реквизити Кредитна Спілка "БЕБКО ФІНАНС"
  Код за ЄДРПОУ 37048996
  Місце знаходження (адреса): 73000, Херсонська область,
  м.Херсон, проспект Ушакова, 48
  п/р UA513524570000026508300619371
  МФО 352457
  в ХФ ОУ АТ "Ощадбанк"
  Порядок повідомлення кредитодавця Порядок_повідомлення_кредитодавця
  Порядок взаємодії із споживачами Порядок_взаємодії_із_споживачами
  Співпраця з колекторськими компаніями Не співпрацює з жодною коллекторською компанією

   

  Відомості про ліцензії та дозволи, видані кредитній спілкі

  1) Ліцензія Нацкомфінпослуг Серія АЕ № 199829 від 23.09.2013р., рішення про видачу ліцензії від 12.09.2013р. № 3169, строк дії ліцензії з 26.11.2013р. по 26.11.2018р. - не чинна, у зв"язку з отриманням безстрокової ліцензії.

  2) Ліцензія Нацкомфінпослуг Серія АВ № 614970 від 23.10.2012р., рішення про видачу ліцензії від 22.11.2010р № 3260-Л, строк дії ліцензії з 25.11.2010р. по 25.11.2013р. - не чинна, у зв"язку із закінченням строку дії.

   

  Документи 2022 рік

  Документи 2021 рік

  Документи 2020 рік

  Положення про фінансові послуги КС БЕБКО ФІНАНС від 20.10.2020(з додатками)

  Довідка про склад органів управління 22.09.20

  Довідка про склад органів управління 02.07.2020

  Відсоткові ставки по депозитам від 01.07.2020

  Положення про фінансові послуги КС БЕБКО ФІНАНС від 10.06.2020р(з додатками)

  Положення про фінансові послуги КС БЕБКО ФІНАНС вд 12.03.2020 (з додатками)

  Положення про фінансові послуги КС БЕБКО ФІНАНС від 20.01.2020(з додатками)

  Статут Бебко Фінанс 2020р

  Інформація згідно статті 9 Закону України «Про споживче кредитування» від 15.11.2016 р. №1734-VІІІ

  Річна фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року зі звітом незалежного аудитора

  Стаття 9. Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит

  Інформація згідно ст. 12 ЗУ Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг від 12.07.2001 р. №2664-ІІІ яка надається при наданні фінансового кредиту та при залученні фінансових активів

  Положення про фінансові послуги КС БЕБКО ФІНАНС (нова редакція) від 20.01.2020

  Документи 2019 рік

  Положення про фінансові послуги КС БЕБКО ФІНАНС від 02.09.19

  Органи управління від 01.08.19

  Органи управління від 06.06.19

  Органи управління від 05.06.19

  ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ПРО СПОЖИВЧИЙ КРЕДИТ(про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту)

  ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ПРО СПОЖИВЧИЙ КРЕДИТ (2)(про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту)

  ПРИМІРНИЙ КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР (про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту)

  ПРИМІРНИЙ КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР (2)(про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту)

  ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок

  ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок (2)

  ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок (3)

  ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок (4)

  ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок (5)

  ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок (6)

  Положення ФП 14.06.19

  Відсоткові ставки по кредитам від 24.05.19р

  Органи управління від 20.05.19

  Відсоткові ставки по депозитам від 22.04.2019

  Загальна інформація про КС 2018

  Річна фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року зі звітом незалежного аудитора

  Депозитні ставки від 11.03.2019

  Запрошення в КС на загальні збори від 08.02.2019

  Документи 2018 рік

  Інформація (ст12 ЗУ ФП)

  Примірний депозитний договір від 29.11.18 Без поповнення без дострокового розірвання, в кінці

  Примірний депозитний договір від 29.11.18 Без поповнення з достроковим розірванням, в кінці

  Примірний депозитний договір від 29.11.18 Без поповнення, без дострокового, щомісячно

  Примірний депозитний договір від 29.11.18 Без поповнення, з достроковим, щомісячно

  Примірний депозитний договір від 29.11.18 З поповненням, без дострокового, в кінці

  Примірний депозитний договір від 29.11.18 З поповненням, з достроковим, в кінці

  Примірний кредитний договір від 29.11.18 НЕ СПОЖИВЧИЙ лінія

  Примірний кредитний договір від 29.11.18 НЕ СПОЖИВЧИЙ одна сума

  Примірний кредитний договір від 29.11.18 Споживчий кредит - лінія

  Примірний кредитний договір від 29.11.18 Споживчий кредит одна сума

  Депозитні ставки від 22.11.18р

  Умови кредитування та відсоткові ставки від 22.11.18р

  Умови кредитування та відсоткові ставки від 22.10.18р

  Умови кредитування та відсоткові ставки від 17.09.18р

  Органи управления от 03.09.18

  Органы управления от 22.06.18

  Статут

  Положення про спостережну раду від 26.05.2018

  Положення про ревізійну комісію від 26.05.2018

  Положення про правління від 26.05.2018

  Положення про кредитний комітет від 26.05.2018

  Органи управління від 26.05.2018

  Положення про загальні збори від 26.05.2018

  Положення про Фінансове управління від 22.05.18

  Положення про Фінансові послуги від 22.05.18

  Ставки по депозитам від 22.05.18р.

  Річна фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року зі звітом незалежного аудитора

  Звіт про рух грошових коштів 2017

  Запрошення на загальні збори 26.05.18


  Аудиторський звіт ФЗ по КС 2017


  Примітки до фін.звітності 2017


  Баланс 31.12.2017


  Звіт про власний капітал 2017


  Звіт про фін.результат 2017


  ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ з лютого 2018 року

  Документи 2017 рік

  Документи 2016 рік

  Документи 2015 рік

  Документи 2014 рік

  Документи 2013 рік