• Реквізити для оплати Кредиту
 • ЗАПРОШЕННЯ НА ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 15.03.19

  КРЕДИТНА СПІЛКА "БЕБКО ФІНАНС"
  (Код ЄДРПОУ 37048996, м. Херсон, проспект Ушакова, 48)
  запрошує своїх членів на чергові загальні збори, які
  відбудуться 15 березня 2019 року за адресою: м. Херсон,
  Миколаївське шосе, 4 км., Конференц - зал. Початок реєстрац
  ії членів о 09:30, кінець реєстрації о 10:00.
  Початок зборів - 10:00
  ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
  1. Затвердження порядку денного та порядку голосування
  на Загальних зборах.
  2. Заслуховування та затвердження звітів Спостережної
  ради, Кредитного комітету, Правління кредитної спілки.
  3. Заслуховування і затвердження звіту та висновку Ревізійно
  ї комісії.
  4. Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена
  річна звітність кредитної спілки за 2018 рік.
  5. Затвердження річної звітності та результатів діяльності кредитно
  ї спілки за звітний рік, та заслуховування бюджету на 2019 рік.
  6. Визначення та затвердження аудиторської фірми (аудитора)
  для підтвердження фінансової звітності КС «БЕБКО
  ФІНАНС» на 2019 рік.
  7. Затвердження розподілу доходу та покриття збитків
  кредитної спілки «БЕБКО ФІНАНС» за 2018 рік.
  8. Надання згоди на укладення договорів про надання послуг
  (робіт) кредитній спілці членами органів управління кредитної спілки.
  9. Припинення членства у кредитній спілці у зв’язку зі смертю осіб,
  а також виключення членів, у зв’язку з порушенням ними Статуту.
  10. Внесення змін до Статуту кредитної спілки «БЕБКО ФІНАНС».
  11 .Розгляд та обговорювання поточної діяльності кредитно
  ї спілки.
  УВАГА!!! З документами пов’язаними із порядком денним
  можливо ознайомитися з 13 лютого 2019 року з 10.00 до 12.00
  в приміщенні кредитної спілки «БЕБКО ФІНАНС» за адресою: м.
  Херсон, проспект Ушакова буд. 48. Пропозиції та зауваження з
  питань порядку денного загальних зборів членів кредитної
  спілки приймаються у письмовій формі адресовані Спостережн
  ій раді до 01 березня 2019 року в приміщенні кредитної
  спілки «БЕБКО ФІНАНС» за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова,
  буд. 48. Довідки за тел. (0552) 425-125 Спостережна рада.
  На Загальних зборах при реєстрації мати при собі
  обов’язково паспорт!