• Реквізити для оплати Кредиту
 • ЗАПРОШЕННЯ НА ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 26.05.18

  КРЕДИТНА СПІЛКА «БЕБКО ФІНАНС»

  (код ЄДРПОУ 37048996, м. Херсон, проспект Ушакова, 48)

  запрошує своїх членів на чергові загальні збори, які відбудуться 26 травня 2018 року  за адресою: м. Херсон, Миколаївське шосе, 4 км., Конференц — зал. Початок реєстрації членів о 09:30, кінець реєстрації о10:00.

  Початок зборів - 10:00

  ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Затвердження порядку денного.

  2. Заслуховування  та затвердження звітів Спостережної ради, Кредитного комітету, Правління кредитної спілки.

  3. Заслуховування і затвердження  звіту та  висновку Ревізійної комісії.

  4. Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена річна звітність кредитної спілки за   2017 рік.

  5. Затвердження річної звітності та результатів діяльності кредитної спілки за звітний рік, та заслуховування бюджету на 2018 рік.

  6. Визначення та затвердження аудиторської фірми (аудитора)  для підтвердження фінансової звітності КС «БЕБКО ФІНАНС» на 2018 рік.

  7. Затвердження розподілу доходу та покриття збитків кредитної спілки «БЕБКО ФІНАНС» за  2017 рік.

  8. Припинення повноважень члена Ревізійної комісії та переобрання  нового члена Ревізійної комісії.

  9. Надання згоди на укладення договорів про надання послуг (робіт) кредитній спілці членами органів управління кредитної спілки.

  10. Припинення членства у кредитній спілці у зв'язку зі смертю осіб, а також виключення членів, у зв'язку з порушенням ними Статуту.

  11. Розгляд та обговорювання поточної діяльності кредитної спілки.

  УВАГА!!! З документами пов'язаними із порядком денним  можливо ознайомитися з 25 квітня 2018 року з 10.00 до 12.00 в приміщенні кредитної спілки «БЕБКО ФІНАНС» за адресою:м. Херсон, проспект Ушакова буд. 48. Пропозиції та   зауваження з питань порядку денного загальних зборів членів кредитної спілки приймаються у письмовій формі адресовані Спостережній раді до 11 травня 2018 року в приміщенні кредитної спілки «БЕБКО ФІНАНС» за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова,  буд. 48.   Довідки за тел. (0552) 425-125