Увага! ЗМІНЕНО БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ! У ЗВ'ЯЗКУ З ПЕРЕХОДОМ РАХУНКІВ НА МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ IBAN : UA513524570000026508300619371 З 01.11.19 всі платежі, які ви будете здійснювати на старі реквізити, зараховуватися не будуть.

Сертификаты и лицензии

 Загальна інформація про Кредитну Спілку «БЕБКО ФІНАНС»

Повне найменування Кредитна Спілка «БЕБКО ФІНАНС»
Ідентифікаційний код 37048996
Місце знаходження (адреса) Код території за КОАТУУ 6510100000, 73000, Херсонська обл., м. Херсон, проспект Ушакова, будинок 48
Перелік фінансових послуг, що надаються кредитною спілкою

1) залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення;
2) надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;

Відомості про відокремлені підрозділи кредитної спілки відокремлені підрозділи відсутні
Відомості про ліцензії та дозволи, видані кредитній спілки

1) Свідоцтво про внесення Спілки до Державного реєстру фінансових установ КС № 920 ДКРРФПУ від 15.07.2010р,

2) Безстрокова ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, розпорядження №469 від 02.03.2017 (Чинна)

3) Безстрокова ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного іх повернення, розпорядження № 162 від 26.01.2017 (Чинна)

Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування

процедури санації кредитної спілки
Справа про банкрутство не порушувалась.
Рішення про ліквідацію кредитної спілки

Рішення про ліквідацію кредитної спілки не приймалось

Відомості про власників істотної участі (уу тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою)

Відсутні

Кількість акцій фінансової установи, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи перевищують п’ять відсотків

Відсутні

Інформація про кредитне посередництво

Кредитна спілка не має та не виступає кредитним посередником

Інформація, визначена частиною 4 статті 121 Ст.12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"
Ст. 9 Закону України "Про споживче кредитування" від 15.11.2016 Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит.

 

Відомості про ліцензії та дозволи, видані кредитній спілкі

1) Ліцензія Нацкомфінпослуг Серія АЕ № 199829 від 23.09.2013р., рішення про видачу ліцензії від 12.09.2013р. № 3169, строк дії ліцензії з 26.11.2013р. по 26.11.2018р. - не чинна, у зв"язку з отриманням безстрокової ліцензії.

2) Ліцензія Нацкомфінпослуг Серія АВ № 614970 від 23.10.2012р., рішення про видачу ліцензії від 22.11.2010р № 3260-Л, строк дії ліцензії з 25.11.2010р. по 25.11.2013р. - не чинна, у зв"язку із закінченням строку дії.

 

Документация 2019 года

Органи управління від 01.08.19

Органи управління від 06.06.19

Органи управління від 05.06.19

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ПРО СПОЖИВЧИЙ КРЕДИТ(про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту)

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ПРО СПОЖИВЧИЙ КРЕДИТ (2)(про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту)

ПРИМІРНИЙ КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР (про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту)

ПРИМІРНИЙ КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР (2)(про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту)

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок (2)

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок (3)

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок (4)

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок (5)

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок (6)

Положення ФП 14.06.19

Відсоткові ставки по кредитам від 24.05.19р

Органи управління від 20.05.19

Відсоткові ставки по депозитам від 22.04.2019

Загальна інформація про КС 2018

Річна фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року зі звітом незалежного аудитора

Депозитні ставки від 11.03.2019

Запрошення в КС на загальні збори від 08.02.2019

Документация 2018 года

Інформація (ст12 ЗУ ФП)

Примірний депозитний договір від 29.11.18 Без поповнення без дострокового розірвання, в кінці

Примірний депозитний договір від 29.11.18 Без поповнення з достроковим розірванням, в кінці

Примірний депозитний договір від 29.11.18 Без поповнення, без дострокового, щомісячно

Примірний депозитний договір від 29.11.18 Без поповнення, з достроковим, щомісячно

Примірний депозитний договір від 29.11.18 З поповненням, без дострокового, в кінці

Примірний депозитний договір від 29.11.18 З поповненням, з достроковим, в кінці

Примірний кредитний договір від 29.11.18 НЕ СПОЖИВЧИЙ лінія

Примірний кредитний договір від 29.11.18 НЕ СПОЖИВЧИЙ одна сума

Примірний кредитний договір від 29.11.18 Споживчий кредит - лінія

Примірний кредитний договір від 29.11.18 Споживчий кредит одна сума

Депозитні ставки від 22.11.18р

Умови кредитування та відсоткові ставки від 22.11.18р

Умови кредитування та відсоткові ставки від 22.10.18р

Умови кредитування та відсоткові ставки від 17.09.18р

Органи управления от 03.09.18

Органы управления от 22.06.18

Статут

Положення про спостережну раду від 26.05.2018

Положення про ревізійну комісію від 26.05.2018

Положення про правління від 26.05.2018

Положення про кредитний комітет від 26.05.2018

Органи управління від 26.05.2018

Положення про загальні збори від 26.05.2018

Положення про Фінансове управління від 22.05.18

Положення про Фінансові послуги від 22.05.18

Ставки по депозитам від 22.05.18р.

Річна фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року зі звітом незалежного аудитора

Звіт про рух грошових коштів 2017

Запрошення на загальні збори 26.05.18


Аудиторський звіт ФЗ по КС 2017


Примітки до фін.звітності 2017


Баланс 31.12.2017


Звіт про власний капітал 2017


Звіт про фін.результат 2017


ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ з лютого 2018 року

Документация 2017 года

Документация 2016 года

Документация 2015 года

Документация 2014 года

Документация 2013 года

Документация 2012 года

Документация 2011 года